Thông báo thời hạn nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Thứ năm, ngày 07/12/2023 00:00 GMT+07:00 Super Admin 156

Thông báo thời hạn nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Vui lòng xem chi tiết tại đây: